Wireshark-users: [Wireshark-users] help

met vriendelijke groet

ir. A. (Bram) Blaas
[email protected]
[email protected]

Unit Infrastructuur
cluster communicatieservices

06-22976520 (alleen SMS/Email ivm doofheid)

------------------------------------------------------------------------
De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het 
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.